به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر «مصطفی ابراهیمی»، آسیب های اجتماعی و عوامل مرتبط با آن را یکی از مهمترین چالش های حوزه های اجتماعی سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: یکی از بیماری های واگیر که اغلب ارتباط تنگاتنگی با بخشی از این آسیب ها دارد، بیماری ایدز است؛ به طوری که همزمان می تواند پیامد این آسیب ها و هم یکی از عوامل تشدید کننده آنها باشد. همین موضوع نظام مراقبت اچ ای وی و برنامه های کنترل و پیشگیری از این بیماری را با خدمات کاهش آسیب و رفع آسیب های اجتماعی همراه کرده است.

او افزود: گرچه آموزش بیماری و تاکید بر راه های انتقال و پیشگیری از آن همچنان یکی از مهم ترین استراتژی های کنترل در اغلب بیماری های واگیردار است، اما با در اختیار بودن داروهای موثر در کنترل بیماری ایدز می توان گفت درمان صحیح بیماران اچ ای وی مثبت با در نظر گرفتن کاهش احتمال انتقال بیماری می تواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری داشته باشد؛ در همین راستا شناسایی بیشترین تعداد بیماران موجود، بدیهی به نظر می رسد.

به گفته این مقام مسوول در معاونت بهداشت دانشگاه، طبق آخرین تخمین مرکز مدیریت بیماری ها، در حال حاضر بیش از ۵۹ هزار نفر با عفونت اچ ای وی در کشور زندگی می کنند؛ این در حالیست که تنها حدود ۴۰ درصد این بیماران یعنی نزدیک به ۲۴هزار و ۲۰۰ بیمار زنده شناسایی و ثبت شده اند.

دکتر ابراهیمی ادامه داد: با در نظر گرفتن اهداف جهانی ۹۰ ۹۰ ۹۰ مهمترین مسئله پیش رو دستیابی به ۹۰ درصد بیماران موجود تا سال ۲۰۲۰ میلادی است؛ گرچه در بیماران شناسایی شده نیز هنوز فاصله قابل توجهی تا رسیدن به ۹۰ درصد دوم یعنی پوشش ۹۰ درصدی درمان ضد رتروویروسی مناسب وجود دارد.

او افزایش سهم بانوان در موارد جدید شناسایی شده در سال های اخیر و تغییر تدریجی الگوی انتقال از اعتیاد تزریقی به روابط جنسی را دارای اهمیت خواند و گفت: این موضوع لزوم گسترش فعالیت های بیماریابی برای دستیابی بیشتر به جمعیت های کلیدی سخت در دسترس را بیش از پیش ضروری می سازد.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه، تاکید کرد: آموزش بیماری با روش نوین، با در نظر گرفتن کاهش انگ و تبعیض و تاکید بر اینکه دریافت داروهای موجود باعث طول عمر نسبتا طبیعی و کاهش خطر انتقال بیماری، حتی در همسر مبتلایان می شود، عامل مهمی در جهت دسترسی بیشتر به این گروه و مراجعه بیشتر افراد برای مشاوره و انجام تست است.

دکتر ابراهیمی ادامه داد: بیش از ۱۵ درصد مجموع بیمارانی که در سطح کشور تا پایان سال ۹۶ شناسایی شده اند، یعنی حدود ۶هزار بیمار، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شناسایی شده اند که این تعداد حدود ۱۵ درصد زنان و ۸۵ درصد مردان را شامل می شود؛ با این وجود برنامه ریزی، هماهنگی و گسترش فعالیت ها همچنان از مهمترین اهداف نظام مراقبت بیماری ایدز در مجموعه گروه مراقبت و پیشگیری از بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز است و هفته اطلاع رسانی اچ ای وی ایدز فرصتی را فراهم می کند تا ضمن ارتقای سطح برنامه ها، عموم مردم از خدمات ارائه شده در زمینه کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز توسط این دانشگاه اطلاع یابند.