فــرم تاییــد تشویقـی مقالــه لینک دانلود
 فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضاء هیات علمی لینک دانلود
 فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی لینک دانلود
 فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی لینک دانلود
 قرارداد تألیف و ترجمه کتاب انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاينات لینک دانلود
 پيشنهاد طرح پژوهشي(فرم شماره صفر) لینک دانلود
 قرارداد اجرای طرح پژوهشي لینک دانلود
 مقالات ارائه شده در همایش‌ها لینک دانلود
 فرم درخواست هزینه ثبت نام و شركت در مجامع علمی داخلی و بین‏المللی لینک دانلود
 مقاله های ارائه شده در مجلات علمی لینک دانلود
 جدول تعهدات مجری بر اساس رویکرد و بودجه طرح های پژوهشی لینک دانلود
 شانزدهمين جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري لینک دانلود
 شناسنامه طرحهاي پژوهشي لینک دانلود
 پرسشنامه طرح پژوهشي انجمنهاي علمي ، ادبي و هنري لینک دانلود
 قرارداد اجرای طرح پژوهشی  لینک دانلود

 

شانزدهمين جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري