گروه آموزشی پرستاری
گروه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات با يك رشته (پرستاري) در مهرماه سال 1394 با پذيرش 33 دانشجو (  17   دختر ،  16   پسر) فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود .
اين گروه آموزشي نوپا با اتاق پراتيك به وسعت 80 متر مربع داراي انواع مانكن هاي آموزشي عملا گام در راه توسعه و پيشرفت نهاده و در ادامه با ايجاد آزمايشگاه هاي : بيوشيمي، ميكروب شناسي، انگل شناسي، قارچ شناسي، ايمنولوژي و فيزيولوژي مسير بالندگي را طي مي نمايد.
رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات در مقطع تحصيلي كارشناسي بوده و دانشجويان طي 8 نيمسال تحصيلي  به عنوان كارشناس پرستاري فارغ التحصيل و جذب بازار كار مي گردند.
اين گروه آموزشي براي رسيدن به اهداف آموزش پرستاري و راهبردهاي ذيل تلاش مي كند:
1.    رشد همه جانبه دانشجويان در ابعاد انساني و اسلامي.
2.    تقويت پايه هاي علمي ، مهارت هاي عملي و باليني دانشجويان از طريق روش هاي نوين آموزشي و روزآمد نمودن برنامه هاي درسي.
3.    تقويت خودآموزي و يادگيري مستمر به منظور پيشرفت تحصيلي و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي.
4.    تاكيد بر اهداف سلامت محور و جامعه نگر پرستاري.
5.    استفاده از تفكر خلاق و ديگر مهارت هاي مربوطه مانند تصميم گيري ، حل مساله و تفكر انتقادي در بهره مندي از آموزش هاي عملي ، نظري و باليني.
6.    طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس سرفصل هاي مصوب بر اساس نقش ها و وظايف حرفه اي ، قانوني و اخلاقي